PRIVACYVERKLARING

Wie wij zijn

Trotter.eu, gevestigd aan Wassenaarseweg 75, 2223 LA Katwijk, Adres voor navigatie: 1e Mientlaan gebouw 238A, 2223 LA Katwijk, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.trotter.eu/ Wassenaarseweg 75, 2223 LA Katwijk, Adres voor navigatie: 1e Mientlaan gebouw 238A, 2223 LA Katwijk Nederland +31 70 315 10 90

Persoonsgegevens die wij verwerken

Trotter.eu verwerkt uw persoonsgegevens omdat u onze diensten gebruikt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt om optimaal gebruik te kunnen maken van onze diensten en/of producten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Uitzonderlijke en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. We raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen en zo te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat we zonder toestemming persoonlijke informatie over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via [email protected] en wij zullen deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 Trotter.eu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren;
  • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten;
  • Om goederen en diensten aan u te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Trotter.eu neemt geen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor mensen, op basis van een geautomatiseerde verwerking. Daaronder wordt verstaan beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst (zoals door een medewerker van Trotter.eu).

Geschatte tijd voor het bewaren van persoonlijke gegevens

Trotter.eu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonlijke gegevens met derden

Trotter.eu verstrekt persoonlijke gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Trotter.eu gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren. We kunnen dit ook gebruiken om onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u via de instellingen van uw browser ook alle informatie verwijderen die eerder werd opgeslagen.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Trotter.eu en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat u een verzoek bij ons kunt indienen om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben naar u, of naar een andere door u genoemde organisatie, te verzenden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens bij ons indienen, evenals een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, door het sturen van een e-mail naar [email protected]. Om te kunnen bevestigen dat u het verzoek tot inzage zelf heeft ingediend, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Zorg ervoor dat u uw foto, de MRZ (machineleesbare zone), het paspoortnummer en rijksregisternummer zwart maakt om uw privacy te beschermen. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen een termijn van uiterlijk vier weken, op uw verzoek reageren. Trotter.eu wil er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming; de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt dit doen via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen/

Hoe we uw persoonlijke gegevens beveiligen

Trotter.eu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected].